Enkele gedachten in een notendop.

(begrijpen op eigen risico) 

 • Het gaat niet om wat ik zeg of doe maar om wat jij begrijpt en wat het met je doet.
 • Behoudens een paar uitzonderingen die wij doorgaans zelfmoordterroristen noemen, staat niemand van ons 's morgens op met de vraag: ' ik ben benieuwd hoeveel mensen ik vandaag de vernieling  kan insturen.' En toch gebeurt het...
 • Samenwerken is niet mogelijk als we twijfelen aan elkaars goede bedoelingen. Goede bedoelingen leiden echter niet automatisch tot een goed resultaat.
 • Medewerkers een compliment geven is communicatief opmerken dat de effecten van hun gedrag helemaal in lijn liggen met hun bedoeling om constructief samen te werken en hen er op wijzen dat dit bijdraagt tot het realiseren van de opdracht.
 • Medewerkers bijsturen is communicatief opmerken dat de effecten van hun gedrag niet in lijn liggen met hun bedoeling om constructief samen te werken en hen er op wijzen dat dit de opdracht hindert. 
 • Samenwerken lukt beter als we beseffen en leren begrijpen wat er tussen ons gebeurt als we elkaar ontmoeten en moeten gaan samenwerken.
 • Leiding geven is anderen helpen ontdekken dat ze van betekenis zijn.
 • Leiding geven is mensen 'kousevoetelings' begeleiden in de verandering naar performant gedrag. 
 • Zich goed voelen in de professionele verbondenheid heeft te maken met het gevoel van billijke ruil. De verhouding tussen wat medewerkers geven en wat ze daarvoor in de plaats krijgen moet in hun perceptie fair of goed genoeg zijn. Idealiter is het krijgen net ietsje meer. 
 • Het ontwikkelen van competenties en het stellen van competent gedrag zijn relationeel. Het maakt deel uit van een interpersoonlijk gebeuren.
 • We zijn wie we worden door anderen te ontmoeten.
 • De kwaliteit van de interpersoonlijke relaties bepaalt de performantie van een team. 
 • Onveilige werkomgevingen creëren een zelfversterkende lus van vernietiging van competentie en performant gedrag.  
 • Of ze dit nu willen of niet, leidinggevenden zijn de baas.
 • Elk gesprek tussen een medewerker en een hiërarchische overste, hoe ondersteunend ook, heeft een evaluatieve betekenis. 
 • Elke ontmoeting prikkelt het 'ik' en daagt ons uit met die prikkeling te werken.
 • Samenwerkingscontexten zijn hyperbare omgevingen of omgevingen van hoge druk. Iedereen is er druk in de weer zichzelf overeind te houden. We kunnen wel wat druk hebben maar te veel is te veel. Competente leidinggevenden zijn drukregelaars, ze kunnen werken met de druk van 'Moeten' .
 • Professionals die het te druk hebben zichzelf te beschermen tegen de schadelijke invloeden van hun omgeving, putten zichzelf uit. Het eerste wat ze kwijtraken is hun interesse in de diegene die naast hen staat. Onverschillige medewerkers kunnen niet samenwerken. 
 • Leiding geven is niet alleen verbinden maar ook werken aan de kwaliteit van de verbinding. Het is bijdragen aan het besef van verbondenheid en het aansterken van verbindingskracht.
 • Werken aan verbindingskracht is werken aan het vermogen om taal te maken voor de effecten van druk en beïnvloeding die de professionele context met zich brengt. 
 • Het gebruik van toverwoorden is indicatief voor het onvermogen om om te gaan met de complexiteit van relaties en situaties. Het geeft uitdrukking aan de behoefte aan een eenvoudige realiteit.  
 • Toverwoorden zijn woorden die ons doen geloven dat iedereen begrijpt wat we bedoelen. Ze  wekken bovendien de illusie dat het uitspreken ervan volstaat om de betekenis te realiseren. Toverwoorden creëren een schijnverbinding tussen mensen. Ze dragen niet bij tot een succesvolle samenwerking. 

Meer gedachten lezen?  hier en hier bijvoorbeeld