Zoals ik het zie.

  

INVESTEREN IN HET GOED GEVOEL

Ik behoor tot die groep van mensen die er van overtuigd is dat het loont om te investeren in het goed gevoel van medewerkers. Professionals hebben recht op een billijke ruil. Wat ze geven en wat ze daarvoor in de plaats krijgen moet gevoelsmatig in balans zijn. 

We weten uit ervaring dat medewerkers en leidinggevenden die slecht in hun huid zitten de samenwerking hinderen terwijl mensen die zich goed voelen meer bijdragen tot het realiseren van de opdracht. De gedeelde ervaring van samen betekenisvolle dingen doen, creëert op haar beurt een gevoel van verbondenheid. 

Zich goed voelen in de professionele verbondenheid is een essentiële voorwaarde om tot een succesvolle samenwerking te komen. 

 

We weten allemaal dat het goed gevoel bepaald wordt door meerdere factoren zoals thuis, vrije tijd, vrienden,… en dat werkgevers op de meeste van die factoren geen vat hebben. Maar organisaties kunnen er wel voor zorgen dat hun medewerkers en leidinggevenden redelijk goed in ‘de huid van de organisatie’ zitten. 

 

SAFETY FIRST 

Elke werknemer die ziek wordt door zijn job, is er één te veel. Zich veilig voelen op het werk, is niet alleen een recht, het is een absolute noodzaak en vormt de eerste stap naar succesvolle samenwerking. Professionals die het te druk hebben zichzelf te beschermen tegen de schadelijke invloeden van hun omgeving, putten zichzelf uit. Het eerste wat ze kwijtraken is hun interesse in de diegene die naast hen staat. Onverschillige medewerkers kunnen niet samenwerken. Organisaties hebben er dus alle belang bij geïnteresseerd te zijn in wat de werknemers nodig hebben om hun job te kunnen doen. Dat begint bij het creëren van een veilige en zorgzame omgeving waar werknemers zich met anderen kunnen verbinden zonder het risico te lopen om beschadigd te worden. 

 

DE KLOOF DIE ONS VERBINDT   

Anderen ontmoeten en zich met anderen verbinden kan leuk en verrijkend zijn maar is dat niet per definitie. Samenwerken is een ingewikkeld proces van taakgericht omgaan met diversiteit en interafhankelijkheid.  Soms overheerst de context ‘verbinding’, soms overheerst de context ‘kloof’. Die context-schommelingen beïnvloeden de productiviteit. 

Besef van interafhankelijkheid, verdragen van (onoplosbaar ) verschil  en interesse in de noden van de ander zijn essentieel om succesvol samen te werken maar dat komt niet vanzelf. Daar zijn een aantal redenen voor

 

IK / DE ANDER - SPAGAAT

Eén van de redenen is dat mensen belang-rijk zijn en dat kan je vrij letterlijk nemen. Er spelen in elk van ons tal van eigen- belangen die meestal dwingender zijn dan overkoepelende belangen. Eigen belangen realiseren gaat vaak ten koste van de belangen anderen.  En toch kunnen we niet zonder anderen. We willen zo graag bij elkaar horen. We hebben elkaar nodig om er achter te komen wie we zijn en of we van betekenis zijn. 

De gedwongen spagaat maakt dat wij een beetje krampachtig en gewrongen in ons eigen vel zitten. Daardoor zijn we van nature niet zo geschikt om overal en altijd effectief, efficiënt en prettig samen te werken. 

figuur uit 'een haalbare weg naar succesvolle samenwerking'  illustratie Willem Roose : KabinetPluto 

ONS TAALGEBREK

Een andere reden die samenwerken bemoeilijkt, heeft te maken met ons 'taalgebrek'. Interactie of omgaan met mekaar veronderstelt dat we met elkaar kunnen praten en dat we in staat zijn om elkaar te begrijpen. We moeten onder woorden brengen wat we denken en voelen en hoe we naar de dingen kijken. We blijken daar niet zo goed in te zijn.

 

ALLEMAAL EVEN UNIEK 

Komt nog bij dat we allemaal graag unieke wezens willen zijn maar dat betekent ook dat we misschien verder van elkaar staan en meer van elkaar verschillen dan we denken.  

Contacten met anderen dwingen ons om voortdurend onze eigen positie, noden, belangen en betekenis te onderhandelen en dat is lastig. Dat speelt zeker in een omgeving waar mensen taakgericht moeten samenwerken met collega’s waar ze niet voor gekozen hebben, hetgeen in een professionele context doorgaans het geval is.

 

SPANNEND

Het is niet zo verwonderlijk dat mensen wat onwennig zijn als ze dicht in mekaars buurt (moeten) komen. Anderen ontmoeten is best wel spannend. Een professionele context is een hyperbare omgeving, een drukpot als het ware. Dat hoeft niet per se schadelijk te zijn, we kunnen wel wat druk hebben. Het komt er alleen op aan de druk te regelen in plaats van ze alleen maar te verhogen.  

Samenwerking is een behoorlijk energiek proces dat alle kanten op kan gaan. Het kan mensen ondersteunen maar het kan evengoed op hen inhakken en hen beschadigen door hen te ontdoen van hun uniciteit en hun betekenis. Als zich met anderen verbinden een risicovolle bezigheid is, zal enige vorm van bescherming geen overbodige luxe zijn.

 

EN DAN NU HET GOEDE NIEUWS

 Als je soms een beetje moedeloos wordt en denkt dat er alleen maar nare dingen gebeuren tussen mensen als ze elkaar ontmoeten, neem dan een paar minuutjes tijd om te kijken naar dit

bijzonder aangrijpend filmpje -look beyond borders van Amnesty International.

SHIFT HAPPENS ! Je ziet het voor je ogen gebeuren, hou vast dat het kan! We zijn in staat om oprecht geïnteresseerd te zijn in anderen en we zijn gemaakt om voor elkaar te zorgen. We zijn alleen een beetje vergeten hoe.  

 

VERBONDEN EN TOCH NOG (GOED GENOEG) OVEREIND  

I-SHIFT zet daarom in op het aansterken van de ‘verbindingskracht’. Met ‘verbindingskracht' bedoel ik het vermogen om te beïnvloeden en zich te laten beïnvloeden en toch overeind te blijven. Het is de kracht om zich aan te passen en te veranderen zonder daarbij het gevoel te hebben zichzelf te verliezen of betekenisloos te worden. Het is de vaardigheid om zorgzaam te beïnvloeden. ‘Verbindingskracht’  is de vaardigheid om zich met een goed (genoeg) gevoel met anderen te verbinden. 

   

Als je dus op zoek bent naar performante samenwerking, ga ik graag met jou op pad.

 

Een haalbare weg naar succesvolle samenwerking begint in een veilige professionele context en gaat via het ontwikkelen en aanspreken van de eigen verbindingskracht.

 

I-SHIFT zal je daar bij helpen.