Je wil graag iets (bij)leren over verbindende communicatie,

je zoekt inzichten die je helpen om succesvol(ler) samen te werken.

 

I-SHIFT is iets voor jou 

 

Je werkt in een organisatie, groepspraktijk of samenwerkingsverband als leidinggevende of als medewerker of je bent adviseur, coach, bemiddelaar. 

 

Je gelooft dat samenwerken, performant gedrag, zorgzaamheid en goed gevoel elkaar versterken.  

 

Je  wordt in je professionele context geconfronteerd met vragen en lastige situaties die het gevolg zijn van de aparte moeilijkheidsgraad van samenwerking. 

 

Je bent het stadium van de tips en tricks voor instant excellente harmonische samenwerking ontgroeid. 

 

Je  zoekt nieuwe kaders die kunnen helpen om toch succesvol met anderen om te gaan. Je  wil je laten inspireren door wat anderen over samenwerken denken. Je wil er achter komen wat werkt.

  

 I-SHIFT durft naar samenwerking kijken voorbij de mythe van de perfecte harmonie.

 

Samenwerking hoeft het niet perfect te zijn, wel goed genoeg. 

Goed genoeg om de opdracht te realiseren met mensen die zich goed voelen in hun (professionele) verbondenheid. 

 

I-SHIFT werkt aan (het herstellen van) de  aansluiting, de verbinding.

 

I-SHIFT staat voor ‘Ik’ die mijn eigen denkkaders en ook die van anderen kan beïnvloeden, verruimen en kan veranderen waardoor ik de dingen anders en beter aanpak. 

 

I-SHIFT staat voor een andere ‘kijk’ (‘eye’ shift) op omgaan met diversiteit en interafhankelijkheid. 

 

‘SHIFT' staat voor ‘veranderen' maar ook voor ‘schakelen’. 

Leren ‘schakelen’ als handige vaardigheid om zich te begeven in het vaak chaotische intermenselijk verkeer maar ook in de betekenis van de schakel als middel om te  'verbinden'.