I-SHIFT is gespecialiseerd in samenwerking

en verbindende communicatie

 

I-SHIFT helpt je om te begrijpen

wat er tussen mensen gebeurt als ze moeten samenwerken.

 

I-SHIFT initieert, begeleidt en ondersteunt het veranderingsproces dat leidt tot performante(re) samenwerking. We zetten in op het ontdekken en ontwikkelen van de 'verbindingskracht'  van leidinggevenden, medewerkers en teams. We doen dit vooral door inzichten te delen die  helpen om een zelfversterkende lus te installeren tussen 1. een veilige professionele context, 2. het goed gevoel van medewerkers en 3. performant gedrag.  

 

I-SHIFT levert maatwerk aan individuen, teams en organisaties die willen investeren in de weg naar performante(re) samenwerking.  Dit gebeurt onder de vorm van individuele coaching, team coaching, supervisie, training, advies en begeleiding. 

 

In een eerste ontmoeting zullen we je vraag exploreren en bekijken of we samen aan de slag kunnen gaan om een werkbaar antwoord te vinden. We blijven dicht bij wat je zelf kan en wil maar we gaan de dingen waar je op vast loopt niet uit de weg. 

Je ploetert waar het kan en je krijgt een duwtje als het moet.  ( onderstaand filmpje maakt duidelijk wat ik daarmee bedoel) 

 

Download
olifant-v0ch3x.mp4
MP4 video/audio bestand 9.2 MB

 

Je krijgt geen pasklare oplossingen. Het is niet de bedoeling je met een paar tools en modellen naar huis te sturen. We gebruiken geen toverwoorden. 

figuur uit 'een haalbare weg naar succesvolle samenwerking'  illustratie Willem Roose : KabinetPluto 

Ik wil je niets wijs maken. Ik probeer je te helpen om wijs te raken uit wat je overkomt als je onvoldoende begrijpt wat er tussen mensen gebeurt als ze elkaar ontmoeten, zich met elkaar verbinden of moeten samenwerken. 

We gaan jouw weg, niet de mijne. We werken met wat er gebeurt in het hier en het nu. Je wordt uitgenodigd om je paradigma’s over samenwerking en professioneel functioneren te delen. We onderzoeken samen welke inzichten je vooruit helpen dan wel belemmeren.

 

Je zal een 'taal' horen die gericht is op ‘verbinden’ en ‘zorgzaam’ omgaan met elkaar. We scherpen je taal-vaardigheid aan om verbindend te communiceren. We zoeken ingangen waarlangs je je eigen gedrag en dat van anderen ten goede kan veranderen met oog op een succesvolle samenwerking.